Τεύχος 336

Περίοδος: 
16-30 Απριλίου 2017
Αριθμός φύλλου: 
336
Ανοικτές προκυρήξεις: 
2018-2021 Framework Partnership Agreements for establishing a cooperation between the EC and CHAFEA and the ECC-NET
Call for proposals for action grants 2017
Supporting the Promotion and Development of Transnational Thematic Tourism Products Linked to Cultural and Creative Industries
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
RICH Symposium "Fostering the Innovation Potential of RIs"
Τοπος & ημερομηνία: 
Λισαβόνα (Πορτογαλία), 08/05/2017
Τίτλος: 
Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων B2B @ EUSAIR Forum 2017
Τοπος & ημερομηνία: 
Ιωάννινα, 11/05/2017
Τίτλος: 
1st Global Internet of Things Summit (GIoTS 2017)
Τοπος & ημερομηνία: 
Γενεύη, 06-09/06/2017
Τίτλος: 
European Conference on Networks and Communications - EuCNC 2017
Τοπος & ημερομηνία: 
Όουλο (Φινλανδία), 12-15/06/2017