Τεύχος 338

Περίοδος: 
16-31 Μαΐου 2017
Αριθμός φύλλου: 
338
Ανοικτές προκυρήξεις: 
Inducement prize: Tactile Displays for the Visually Impaired
Call for proposals for ERC Advanced Grant
Inducement prize: Zero Power Water Infrastructure Monitoring
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE)
Τοπος & ημερομηνία: 
Στοκχόλμη (Σουηδία), 12-15/06/2017
Τίτλος: 
Εκδήλωση ''Κυκλική Οικονομία, ένα στοίχημα για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη διαχείρηση των αποβλήτων - μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη''
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 16/06/2017
Τίτλος: 
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 15-18/06/2017
Τίτλος: 
«Εκδήλωση Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2017»
Τοπος & ημερομηνία: 
Σύρος, 20/06/2017