Τεύχος 341

Περίοδος: 
01-15 Ιουλίου 2017
Αριθμός φύλλου: 
341
Ανοικτές προκυρήξεις: 
Pilot Project - European platform on vulnerable people in the Information Society: mapping best practices and socio-economic impact for the empowerment
SUPPORTING INITIATIVES IN THE FIELD OF DRUGS POLICY
Improvement of border surveillance by enhancing cooperation between Member States in the framework of EUROSUR, including cooperation with third countries
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
11th International Hydrogeological Congress of Greece
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 04-06/10/2017
Τίτλος: 
AGRI Innovation Summit AIS 2017
Τοπος & ημερομηνία: 
Λισαβόνα (Πορτογαλία), 11-12/10/2017
Τίτλος: 
9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση - Ο Σχεδιασμός της Μάθησης
Τοπος & ημερομηνία: 
Ελλάδα, 23-26/11/2017