Τεύχος 347

Περίοδος: 
16-31 Οκτωβρίου 2017
Αριθμός φύλλου: 
347
Ανοικτές προκυρήξεις: 
FET FLAGSHIPS – Tackling grand interdisciplinary science and technology challenges
2018-2020 Mobility for Growth
TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY
BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
IoT Conference - Internet of Things World Forum 2017
Τοπος & ημερομηνία: 
Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), 15-16/11/2017
Τίτλος: 
Opening up to an ERA of Social Innovation Conference
Τοπος & ημερομηνία: 
Λισαβόνα (Πορτογαλία), 27-28/11/2017
Τίτλος: 
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2017
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 13-15/12/2017