Τεύχος 265

Περίοδος: 
1-15 Απριλίου 2014
Αριθμός φύλλου: 
265
Ανοικτές προκυρήξεις: 
GREEN VEHICLES 2014 , H2020-GV-2014
E-INFRASTRUCTURES , H2020-EINFRA-2014-2
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
Διεθνές Συνέδριο "Διανοητική Ιδιοκτησία και Ιατρική Καινοτομία. Προκλήσεις για το μέλλον"
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 28 Απριλίου 2014
Τίτλος: 
Εκδήλωση e-Skills for Jobs 2014
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 06 Μαΐου 2014
Τίτλος: 
Συνέδριο LINQ2014-3rd European Conference on Learning Innovations and Quality
Τοπος & ημερομηνία: 
Κρήτη, 07-09 Μαΐου 2014
Τίτλος: 
Φόρουμ eHealth Forum 2014
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 12-14 Μαΐου 2014
Έρευνα και Καινοτομία στο διαδίκτυο / Εκδόσεις στο Διαδίκτυο: 
Plant breeding for an EU bio-based economy
Research and innovation on sustainable urban dynamics
Exploratory research on internet-enabled work exchanges and employability