Τεύχος 349

Περίοδος: 
16-30 Νοεμβρίου 2017
Αριθμός φύλλου: 
349
Ανοικτές προκυρήξεις: 
Horizon Prize for Social Innovation in Europe
Call for projects on Cybercrime
Integration of Third-Country Nationals
SOFT Innovation Prize
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
"Ερευνώ-καινοτομώ-επιχειρώ": Βιοϊατρική μηχανική και οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα της κρίσης”- Ανοικτή διάλεξη του Καθ. Β. Ντζιαχρήστου
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου, 06/12/2017
Τίτλος: 
Τέχνη και Δημοκρατία
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, Αμφιθέατρο Μουσείου της Ακρόπολης, 07-09/12/2017
Τίτλος: 
Scientific Symposium for the Opening Event of the Athens Comprehensive Cancer Center (ACCC)
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας, 08/12/2017
Τίτλος: 
Economy 4.0 - Ψηφιακές Εφαρμογές για ΜμΕ
Τοπος & ημερομηνία: 
Θεσσαλονίκη, 11/12/2017
Τίτλος: 
DIAPHORA midterm conference
Τοπος & ημερομηνία: 
Barcelona, 12-15/12/2017
Τίτλος: 
6ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας με τίτλο: «Κλιματική αλλαγή: Προκλήσεις και Προσαρμογή»
Τοπος & ημερομηνία: 
Θεσσαλονίκη, 15/12/2017