Τεύχος 360

Περίοδος: 
1-15 Μαΐου 2018
Αριθμός φύλλου: 
360
Ανοικτές προκυρήξεις: 
Nuclear Fission, Fusion and Radiation Protection Research
OPERATING GRANTS FOR THE FUNCTIONING OF UNION-LEVEL CONSUMER ORGANISATIONS REPRESENTING CONSUMER INTERESTS
WIDESPREAD
Law Training and Studies-2018
Technical Assistance-2018
Training and Conference-2018
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
22o Διεθνές Συνέδριο στην Μακροοικονομική Ανάλυση και Διεθνή Χρηματοδότηση
Τοπος & ημερομηνία: 
Ρέθυμνο, 24-26/05/2018
Τίτλος: 
14ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας: Singularity Now
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 24-27/05/2018
Τίτλος: 
12o Διεθνές Συνέδριο για τις Σύγχρονες Τάσεις στην Κλασική Φιλολογία
Τοπος & ημερομηνία: 
Θεσσαλονίκη, 24-27/05/2018
Τίτλος: 
Digital Culture & AudioVisual Challenges. Interdisciplinary Creativity in Arts and Technology
Τοπος & ημερομηνία: 
Κέρκυρα, 01-02/05/2018
Τίτλος: 
2nd Hellenic Innovation Forum
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 19-20/06/2018