Τεύχος 267

Περίοδος: 
1-15 Μαΐου 2014
Αριθμός φύλλου: 
267
Ανοικτές προκυρήξεις: 
CALL FOR INTEGRATING SOCIETY IN SCIENCE AND INNOVATION , H2020-ISSI-2014-1
CALL FOR PROMOTING GENDER EQUALITY IN RESEARCH AND INNOVATION , H2020-GERI-2014-1
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
Ημερίδα "Η οικολογική παροχή των ποταμών και η σημασία της ορθής εκτίμησής της"
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 26 Μαΐου 2014
Τίτλος: 
Συνέδριο RInES "Η Έρευνα & η Καινοτομία στην υπηρεσία της Οικονομίας και της Κοινωνίας της ΕΕ, των χωρών της Ευρωπαϊκής Γειτονίας & των χωρών της Μαύρης Θάλασσας"
Τοπος & ημερομηνία: 
Θεσσαλονίκη, 29-30 Μαΐου 2014
Τίτλος: 
Συνέδριο 18th International Conference on Electronic Publishing
Τοπος & ημερομηνία: 
Θεσσαλονίκη, 19-20 Ιουνίου 2014
Έρευνα και Καινοτομία στο διαδίκτυο / Εκδόσεις στο Διαδίκτυο: 
Innovation
Enterprise search in the European Union
Energy research in Europe