Τεύχος 269

Περίοδος: 
1-15 Ιουνίου 2014
Αριθμός φύλλου: 
269
Ανοικτές προκυρήξεις: 
EUROPE AS A GLOBAL ACTOR , H2020-INT-SOCIETY-2015
HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT - PHASE 2 2014 , H2020-SMEINST-2-2014
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
Συνέδριο "Space and Security-Διάστημα και Ασφάλεια"
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 19-20 Ιουνίου 2014
Τίτλος: 
Εκδήλωση με θέμα "Κοινωνικές ανισότητες στην Ευρώπη"
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014
Τίτλος: 
Ενημερωτικό Σεμινάριο με θέμα το ζήτημα των καθυστερήσεων πληρωμών
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2014
Έρευνα και Καινοτομία στο διαδίκτυο / Εκδόσεις στο Διαδίκτυο: 
Enterprise search in the European Union
International patenting strategies in ICT
Beyond the sky