Τεύχος 274

Περίοδος: 
1-15 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθμός φύλλου: 
274
Ανοικτές προκυρήξεις: 
CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY , H2020-LCE-2015-3
CALL-SMART CITIES AND COMMUNITIES , H2020-SCC-2015
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
Horizon 2020 Coordinators' Day
Τοπος & ημερομηνία: 
Βρυξέλλες, Βέλγιο, 26 Σεπτεμβρίου 2014
Τίτλος: 
Συνάντηση Εργασίας για το πρόγραμμα ERC του Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα & την Καινοτομία της ΕΕ "Horizon 2020"
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2014
Τίτλος: 
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» και 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής
Τοπος & ημερομηνία: 
Ρέθυμνο, Κρήτη, 03-05 Οκτωβρίου 2014
Έρευνα και Καινοτομία στο διαδίκτυο / Εκδόσεις στο Διαδίκτυο: 
Exploratory research on internet-enabled work exchanges and employability
Plant breeding for an EU bio-based economy
Research and innovation on sustainable urban dynamics