Τεύχος 277

Περίοδος: 
16-31 Οκτωβρίου 2014
Αριθμός φύλλου: 
277
Ανοικτές προκυρήξεις: 
ENERGY EFFICIENCY-MARKET UPTAKE PDA , H2020-EE-2015-4-PDA
CLUSTER FACILITATED PROJECTS FOR NEW INDUSTRIEL CHAINS , H2020-INNOSUP-2015-1
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
Εκδήλωση "Η Σημασία της Επιχειρηματικότητας σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης"
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2014
Τίτλος: 
Ημερίδα με τίτλο "Έρευνα στη Γερμανία"
Τοπος & ημερομηνία: 
Θεσσαλονίκη, 06 Νοεμβρίου 2014
Τίτλος: 
Συνέδριο "2nd International Ocean Research Conference"
Τοπος & ημερομηνία: 
Βαρκελώνη, Ισπανία, 16-21 Νοεμβρίου 2014
Τίτλος: 
Συνάντηση "6th European Innovation Summit"
Τοπος & ημερομηνία: 
Βρυξέλλες, Βέλγιο, 17-20 Νοεμβρίου 2014
Έρευνα και Καινοτομία στο διαδίκτυο / Εκδόσεις στο Διαδίκτυο: 
ERC projects to unlock mysteries of the human brain
Regions & cities of Europe
Forest landscape in Europe