Τεύχος 278

Περίοδος: 
1-15 Νοεμβρίου 2014
Αριθμός φύλλου: 
278
Ανοικτές προκυρήξεις: 
EUROPE AS A GLOBAL ACTOR , H2020-INT-SOCIETY-2015
BIOTECHNOLOGY , H2020-LEIT-BIO-2015-1
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
10ο Διεθνές Συνέδριο "Βιβλιοθήκες, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα"
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2014
Τίτλος: 
Ομιλία του Τεύκρου Μιχαηλίδη στο The Hub Science "Μαντική, τζόγος και μαθηματικά"
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2014
Τίτλος: 
Διεθνές Συνέδριο "10th International Conference on Knowledge Management"
Τοπος & ημερομηνία: 
Αντάλια, Τουρκία, 24-26 Νοεμβρίου 2014
Έρευνα και Καινοτομία στο διαδίκτυο / Εκδόσεις στο Διαδίκτυο: 
Cloud for science and public authorities
Enterprise search in the European Union
Reaching out to the future