Τεύχος 279

Περίοδος: 
16-30 Νοεμβρίου 2014
Αριθμός φύλλου: 
279
Ανοικτές προκυρήξεις: 
CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY , H2020-LCE-2015-4
CLUSTER FACILITATED PROJECTS FOR NEW INDUSTRIEL CHAINS , H2020-INNOSUP-2015-1
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
8ο Πανελλήνιο Συνέδριό Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGIs)
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 11-12 Δεκεμβρίου 2014
Τίτλος: 
Ημερίδα για την δημιουργική οικονομία και τις εξελίξεις στην Ελλάδα
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014
Τίτλος: 
Εκδήλωση "10 years of successful operation of the EURAXESS Network. What comes next?"
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2014
Τίτλος: 
Εκδήλωση Καινοτομίας "Greek Innovation Forum 2014"
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 19-21 Δεκεμβρίου 2014
Έρευνα και Καινοτομία στο διαδίκτυο / Εκδόσεις στο Διαδίκτυο: 
Internationalisation of business investments in R&D and analysis of their economic impact
Energy research in Europe
Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο στην Ελλάδα-Εγχειρίδιο Εναρμόνισης