Τεύχος 282

Περίοδος: 
1-15 Ιανουαρίου 2015
Αριθμός φύλλου: 
282
Ανοικτές προκυρήξεις: 
WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE , H2020-WATER-2015-one-stage
CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION , H2020-NMP-ERA-NET-2015
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
Συνέδριο "Fourth International Conference on Information Computer Application"
Τοπος & ημερομηνία: 
Άμστερνταμ, 12-13 Φεβρουαρίου 2015
Τίτλος: 
Συνέδριο "14th Annual Advances and Progress in Drug Design Conference"
Τοπος & ημερομηνία: 
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, 16-17 Φεβρουαρίου 2015
Τίτλος: 
Συνάντηση Εργασίας "New Narratives for Innovation"
Τοπος & ημερομηνία: 
Βρυξέλλες, Βέλγιο, 26-27 Φεβρουαρίου 2015
Έρευνα και Καινοτομία στο διαδίκτυο / Εκδόσεις στο Διαδίκτυο: 
Exploratory research on internet-enabled work exchanges and employability
Plant breeding for an EU bio-based economy
Science for energy