Τεύχος 284

Περίοδος: 
1-15 Φεβρουαρίου 2015
Αριθμός φύλλου: 
284
Ανοικτές προκυρήξεις: 
Clean Sky 2 Call for Proposals 01
Overcoming the Crisis: New Ideas, Strategies and Governance Structures for Europe
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
Συνάντηση Εργασίας "New Narratives for Innovation"
Τοπος & ημερομηνία: 
Βρυξέλλες, Βέλγιο, 26-27 Φεβρουαρίου 2015
Τίτλος: 
6ο Συνέδριο "Save the Planet: Waste Management and Recycling Conference"
Τοπος & ημερομηνία: 
Σόφια, Βουλγαρία, 11-13 Μαρτίου 2015
Τίτλος: 
Συνέδριο FEI 2015 "Mobilizing Innovation: Fueling forward the innovation engine"
Τοπος & ημερομηνία: 
Βιέννη, Αυστρία, 11-13 Μαρτίου 2015
Τίτλος: 
2o Athens Science Festival
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 17-22 Μαρτίου 2015