Τεύχος 257

Περίοδος: 
1-15 Δεκεμβρίου 2013
Αριθμός φύλλου: 
257
Ανοικτές προκυρήξεις: 
FCH JU Call for Proposals 2013 Part II , FCH-JU-2013-2
IMI 10th Call 2013 , IMI-JU-10-2013
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
Εκδήλωση "Επενδύοντας στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας μέσα από τα αποτελέσματα των δράσεων του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση"
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2013
Τίτλος: 
Συνέδριο 6th International Conference on Computer Science and Information Technology (ICCSIT 2013)
Τοπος & ημερομηνία: 
Παρίσι, Γαλλία, 20-21 Δεκεμβρίου 2013
Τίτλος: 
Εκδήλωση Info day 2014 Horizon 2020 calls for proposals-Societal Challenge 2 and LEIT Biotechnology
Τοπος & ημερομηνία: 
Βρυξέλλες, Βέλγιο, 17 Ιανουαρίου 2014
Έρευνα και Καινοτομία στο διαδίκτυο / Εκδόσεις στο Διαδίκτυο: 
Study on non FP participation by innovative SME
Evaluation study of the European Broadband Portal
Study on non FP participation by innovative SME