Τεύχος 258

Περίοδος: 
16-31 Δεκεμβρίου 2013
Αριθμός φύλλου: 
258
Ανοικτές προκυρήξεις: 
IMI 10th Call 2013 , IMI-JU-10-2013
FCH JU Call for Proposals 2013 Part II , FCH-JU-2013-2
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
Συνέδριο "Culture and Creativity: Europe's regions and cities making a difference"
Τοπος & ημερομηνία: 
Βρυξέλλες, Βέλγιο, 29-30 Ιανουαρίου 2014
Τίτλος: 
Συνέδριο 2014 Mobile World Congress
Τοπος & ημερομηνία: 
Βαρκελώνη, Ισπανία,24-27 Φεβρουαρίου 2014
Τίτλος: 
Διεθνές Συνέδριο "Achieving Impact: Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) in Horizon 2020"
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 26-27 Φεβρουαρίου 2014
Έρευνα και Καινοτομία στο διαδίκτυο / Εκδόσεις στο Διαδίκτυο: 
Open platforms for web-based applications and services in Europe, enlarging the stakeholders community
Strategies for innovative and effective ICT components & systems manufacturing in Europe
Beyond the sky