Τεύχος 295

Περίοδος: 
16-31 Ιουλίου 2015
Αριθμός φύλλου: 
295
Ανοικτές προκυρήξεις: 
Statistics for Family Businesses
Erasmus for Young Entrepreneurs
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
Συνέδριο 14th International Conference on Environmental Science and Technology
Τοπος & ημερομηνία: 
Ρόδος, 03-05 Σεπτεμβρίου 2015
Τίτλος: 
Ενημερωτική εκδήλωση Info Days on the Horizon 2020 Work programme "Secure, Clean and Efficient Energy"
Τοπος & ημερομηνία: 
Βρυξέλλες, Βέλγιο, 14-15 Σεπτεμβρίου 2015
Τίτλος: 
4o Συνέδριο Social Media World 2015
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2015