Τεύχος 298

Περίοδος: 
16-30 Σεπτεμβρίου
Αριθμός φύλλου: 
298
Ανοικτές προκυρήξεις: 
Master call for EURATOM
Developing new world-class research infrastructures
Call for promoting Gender Equality in Research and Innovation
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
Συνέδριο "8th International Scientific Conference on Energy and Climate Change"
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 07-09 Οκτωβρίου 2015
Τίτλος: 
Επιχειρηματικές συναντήσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης "Danfish International 2015"
Τοπος & ημερομηνία: 
Δανία (Aalborg), 08 Οκτωβρίου 2015
Τίτλος: 
Συνάντηση Εργασίας "2nd International Lighting Design Workshop - ILDW
Τοπος & ημερομηνία: 
Κέα, 12-16 Οκτωβρίου 2015
Τίτλος: 
Ημερίδα "Δράσεις Marie Sklodowska Curie: Γεφυρώνοντας Έρευνα και Επιχειρηματικότητα"
Τοπος & ημερομηνία: 
Θεσσαλονίκη, 5 Νοεμβρίου 2015