Τεύχος 259

Περίοδος: 
1-15 Ιανουαρίου 2014
Αριθμός φύλλου: 
259
Ανοικτές προκυρήξεις: 
EUROPEAN RESEARCHERS' NIGHT (NIGHT), H2020-MSCA-NIGHT-2014
PERSONALISING HEALTH AND CARE, H2020-PHC-2014-two-stage
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
Εκδήλωση Countdown on Horizon 2020 Space Tour in Athens
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2014
Τίτλος: 
Συνέδριο 2nd International Conference on Heart & Brain (ICHB 2014)
Τοπος & ημερομηνία: 
Παρίσι, Γαλλία, 27 Φεβρουαρίου-1 Μαρτίου 2014
Τίτλος: 
1ο Συνέδριο Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA GR 2014
Τοπος & ημερομηνία: 
Ρέθυμνο, 7-8 Μαρτίου 2014
Έρευνα και Καινοτομία στο διαδίκτυο / Εκδόσεις στο Διαδίκτυο: 
Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο στην Ελλάδα-Εγχειρίδιο Εναρμόνισης
Enterprise search in the European Union
Energy research in Europe