Τεύχος 304

Περίοδος: 
16-31 Δεκεμβρίου 2015
Αριθμός φύλλου: 
304
Ανοικτές προκυρήξεις: 
Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange
Fostering the innovation potential of Research Infrastructures
FET-Open – Novel ideas for radically new technologies
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
Διάλεξη του Γιάννη Πετσαλάκη "Η μάχη με την εντροπία"
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2016
Τίτλος: 
B2B Επιχειρηματικές Συναντήσεις "H2020 Health European Brokerage Event - Paris 2016"
Τοπος & ημερομηνία: 
Παρίσι, Γαλλία, 13 Ιανουαρίου 2016
Τίτλος: 
Συνέδριο RRI Shaping new Horizons: Responsible Research and Innovation in Europe and across the World
Τοπος & ημερομηνία: 
Βρυξέλλες, Βέλγιο, 14-15 Ιανουαρίου 2016