Τεύχος 260

Περίοδος: 
16-31 Ιανουαρίου 2014
Αριθμός φύλλου: 
260
Ανοικτές προκυρήξεις: 
BLUE GROWTH:UNLOCKING THE POTENTIAL OF SEAS AND OCEANS , H2020-BG-2014-2
BIOTECHNOLOGY , H2020-LEIT-BIO-2014-1
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
Ημερίδα Information Day on the Horizon 2020 Research Infrastructures Work Programme 2014-15
Τοπος & ημερομηνία: 
Βρυξέλλες, Βέλγιο, 13-14 Φεβρουαρίου 2014
Τίτλος: 
Διεθνές Συνέδριο "Achieving Impact: Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) in Horizon 2020"
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 26-27 Φεβρουαρίου 2014
Τίτλος: 
Διεπιστημονικό Συνέδριο Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική ΙΙ
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 14-15 Μαρτίου 2014
Τίτλος: 
EDBT/ICDT 2014 Joint Conference (EDBT: 17th International Conference on Extending Database Technology, ICDT: 17th International Conference on Database Theory)
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 24-28 Μαρτίου 2014
Έρευνα και Καινοτομία στο διαδίκτυο / Εκδόσεις στο Διαδίκτυο: 
Cloud for science and public authorities
Nanotechnology
Short food supply chains and local food systems in the EU