Τεύχος 308

Περίοδος: 
16-29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθμός φύλλου: 
308
Ανοικτές προκυρήξεις: 
Integrating and opening research infrastructures of European interest
Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange
Εarth Observation
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
Ημερίδα "Ψηφιακή Ευρώπη: Η Έρευνα και η Καινοτομία ως κίνητρα για Επιχειρηματικότητα - Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ως προτεραιότητα της ΕΕ για ανάπτυξη"
Τοπος & ημερομηνία: 
Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου 2016
Τίτλος: 
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρώτης στον κόσμο εξ’ αποστάσεως, εξειδικευμένης και εξατομικευμένης κλινικής αξιολόγησης τoυ Pap-test
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2016
Τίτλος: 
Σεμινάριο με θέμα “Υπηρεσίες και δράσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO)”
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2016
Τίτλος: 
Digital Economy Forum 2016 “Η επανεκκίνηση είναι ψηφιακή”
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016
Τίτλος: 
Εκδήλωση CeBIT 2016: Global Event for Digital Business
Τοπος & ημερομηνία: 
Αννόβερο (Γερμανία), 14-18 Μαρτίου 2016