Τεύχος 261

Περίοδος: 
1-15 Φεβρουαρίου 2014
Αριθμός φύλλου: 
261
Ανοικτές προκυρήξεις: 
PERSONALISING HEALTH AND CARE , H2020-PHC-2014-two-stage
EUROPEAN RESEARCHERS' NIGHT (NIGHT) , H2020-MSCA-NIGHT-2014
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
1ο Συνέδριο Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA GR 2014
Τοπος & ημερομηνία: 
Ρέθυμνο, 7-8 Μαρτίου 2014
Τίτλος: 
Φόρουμ European Data Forum 2014
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 19-20 Μαρτίου 2014
Τίτλος: 
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο "11th Future Internet Assembly"
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 18-20 Μαρτίου 2014
Έρευνα και Καινοτομία στο διαδίκτυο / Εκδόσεις στο Διαδίκτυο: 
Science for energy
Plant breeding for an EU bio-based economy
Exploratory research on internet-enabled work exchanges and employability