Τεύχος 262

Περίοδος: 
16-28 Φεβρουαρίου 2014
Αριθμός φύλλου: 
262
Ανοικτές προκυρήξεις: 
BIOTECHNOLOGY, H2020-LEIT-BIO-2014-1
CALL FOR PROPOSALS FOR ERC STARTING GRANT, ERC-2014-STG
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
Συνέδριο 2014 "Innovations & Investments in Healthcare" conference
Τοπος & ημερομηνία: 
Βερολίνο, Γερμανία, 27-28 Μαρτίου 2014
Τίτλος: 
Συνέδριο Industrial Technologies 2014
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 9-11 Απριλίου 2014
Τίτλος: 
Συνέδριο 1st World Congress on Geriatrics and Neurodegenerative Disease Research GeNeDis 2014
Τοπος & ημερομηνία: 
Κέρκυρα, 10-13 Απριλίου 2014
Έρευνα και Καινοτομία στο διαδίκτυο / Εκδόσεις στο Διαδίκτυο: 
Research and innovation on sustainable urban dynamics
The ocean of tomorrow projects
Enterprise search in the European Union