Τεύχος 326

Περίοδος: 
16-30 Νοεμβρίου 2016
Αριθμός φύλλου: 
326
Ανοικτές προκυρήξεις: 
2016 Pilot Projects for action grants
Shift2Rail JU call for proposals 2017
EU-Brazil Joint Call
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
Συμπόσιο 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (IEEE SSCI 2016)
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 06-09/12/2016
Τίτλος: 
CAA-GR Conference 2016 (Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology)
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 20-21/12/2016
Τίτλος: 
11th annual International Technology, Education and Development Conference INTED2017
Τοπος & ημερομηνία: 
06-08/03/2016