Τεύχος 330

Περίοδος: 
16-31 Ιανουαρίου 2017
Αριθμός φύλλου: 
330
Ανοικτές προκυρήξεις: 
Horizon Prize – Materials for clean air
Raising awareness of civil drones' operators about Privacy and Data protection obligations
H2020-JTI-IMI2-2016-10-two-stage
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
EU Industry Day
Τοπος & ημερομηνία: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο), 28/02/2017
Τίτλος: 
Διεπιστημονικό Συνέδριο "Παιδί και Πληροφορία: Αναζητήσεις και Προσεγγίσεις Ιστορίας, Δικαίου - Δεοντολογίας, Πολιτισμού"
Τοπος & ημερομηνία: 
Κέρκυρα, 28-29/04/2017
Τίτλος: 
eHealth Week 2017
Τοπος & ημερομηνία: 
Μάλτα, 10-12/05/2017
Τίτλος: 
10ο Διεθνές Συνέδριο Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ICEIRD 2017
Τοπος & ημερομηνία: 
Θεσσαλονίκη, 31/08-01/09/2017