Τεύχος 263

Περίοδος: 
1-15 Μαρτίου 2014
Αριθμός φύλλου: 
263
Ανοικτές προκυρήξεις: 
WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE , H2020-WATER-2014-two-stage
BOOSTING THE INVESTMENT-READINESS OF SMES AND SMALL MIDCAPS , H2020-BIR-2014
Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη: 
Τίτλος: 
2ο Διεθνές Συνέδριο Ερευνητικών Υποδομών ICRI 2014
Τοπος & ημερομηνία: 
Αθήνα, 2-4 Απριλίου 2014
Τίτλος: 
Συνέδριο Transport Research Arena 2014: Innovate Mobility, Mobilise Innovation
Τοπος & ημερομηνία: 
Παρίσι, Γαλλία, 14-17 Απριλίου 2014
Τίτλος: 
Συνέδριο BIT 5th Annual World DNA and Genome Day (WDD-2014)
Τοπος & ημερομηνία: 
Νταλιάν, Κίνα, 25-28 Απριλίου 2014
Έρευνα και Καινοτομία στο διαδίκτυο / Εκδόσεις στο Διαδίκτυο: 
Exploratory research on internet-enabled work exchanges and employability
Plant breeding for an EU bio-based economy
Research and innovation on sustainable urban dynamics